logo dzialu news
Aktualne wiadomości
2011.03.16
Nabycie akcji Spółki przez Prezesa Zarządu Emitenta.
Zarząd Maximus S.A. informuje, iż w dniu 10 marca 2011r. otrzymał zawiadomienie od pana Grzegorza Lorek Prezesa Zarządu Emitenta, iż w wyniku transakcji zakupu  w dniu 8 marca 2011 roku na sesji zwykłej na rynku NewConnect 88.500 sztuk akcji (słownie: osiemdziesiąt osiem tysięcy pięćset sztuk akcji) MAXIMUS S.A., po cenie 0,29 zł ,udział ogólnej liczby głosów zwiększył się  o 0,47%. Przed wyżej wymienioną transakcją Pan Grzegorz Lorek posiadał 10.000.000 sztuk akcji (słownie: dziesięć milionów sztuk akcji) stanowiących 53,33% kapitału zakładowego Spółki, co stanowiło 53,33% ogólnej liczby głosów.


Copyright © MAXIMUS S.A.      O Firmie | Aktualności | Partnerzy | Inwestorzy | Kariera | Kontakt | zaloguj wykonanie: mydot.pl